Договор по проект „All-learn“

/ юни 5, 2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „All-learn“ След избухването на епидемията образователните институции във всички области на образованието положиха значителни усилия да гарантират безопасността и благосъстоянието на учениците и персонала, но това до голяма степен се реализира за сметка на учебния процес. Широкото физическо затваряне на всички институции наложи бързото мобилизиране на алтернативи и предоставянето на подкрепа за дистанционно обучение и преподаване чрез…

Проект „All-learn“

/ юни 5, 2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „All-learn“ ДОГОВОР № 2020-1-BG01-KA226-VET-095024 КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 : „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“, ПРОЕКТИ ЗА „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОТГОВОР НА СИТУАЦИЯТА С COVID-19“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“ КОРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”, ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ, УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 1, БЪЛГАРИЯ ПАРТНЬОРИ: “ДЕМЕТРА ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД”, БЪЛГАРИЯ “TECMINHO”, ПОРТУГАЛИЯ “ERASMUS LEARNING ACADEMY”, ИТАЛИЯ “ACSESO”, ИСПАНИЯ СТОЙНОСТ…