Отчет за изпълнение на бюджета на ПГ „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм за  времето от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

/ юли 7, 2023/ бюджет 2023г.

Share this Post