Отчет за изпълнението на бюджета на ПГ „Димитър Маринов“за второ тримесечие на 2022г.

/ юли 14, 2022/ бюджет 2022г./ 0 comments

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Share this Post

Leave a Comment